گزارش هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته سوم  اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

 

                                                                     hr_1.jpg                                  

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 28 ارديبهشت 1392 ، 09:59 ادامه مطلب...

گزارش هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ :  هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                          hr_1.jpg                                            

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 20 ارديبهشت 1392 ، 19:59 ادامه مطلب...

گزارش هفته اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ :  هفته اول اردیبهشت  ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

 

                                                                          hr_1.jpg                                       

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 7 ارديبهشت 1392 ، 10:41 ادامه مطلب...

گزارش هفته چهارم فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته چهارم فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                              hr_1.jpg                                                

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 30 فروردين 1392 ، 19:58 ادامه مطلب...

گزارش هفته سوم فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته سوم فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                  hr_1.jpg                                                   

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 30 فروردين 1392 ، 19:56 ادامه مطلب...