برنامه های برگ سبز

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع:  اي كه پنجاه رفت ودر خوابي

 

                                                                               Signs_green_leaf-11.jpg                                   

 

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 29 بهمن 1391 ، 19:50 ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک

 

 

                                                                               Signs_green_leaf-11.jpg                                                                     

 

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 29 بهمن 1391 ، 16:42 ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: بروید ای حریفان بکشید یار ما را

 

 

                                                                                Signs_green_leaf-11.jpg  

 

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 29 بهمن 1391 ، 16:43 ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: ز دو دیده خون فشانم، ز غمت شب جدایی

 

 

                                                                       Signs_green_leaf-11.jpg 

ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : بجوشید بجوشید که ما اهل شعاریم

 

 

                                                                       Signs_green_leaf-11.jpg

 

ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

 

 

                                                                   Signs_green_leaf-11.jpg

 

ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

 


                                                                   Signs_green_leaf-11.jpg

 

ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

موضوع : هر که شد مَحرَمِ دل در حرم یار بماند

 

                                                                   Signs_green_leaf-11.jpg

 

ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : الا یا ایهاالساقی ادر کاسا و ناولها

 

                                                                       Signs_green_leaf-11.jpg
آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 17 بهمن 1391 ، 23:31 ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

                                                                              

 موضوع :  ای دل چه اندیشیدی در عذر این تقصیرها

   
                                                                     Signs_green_leaf-11.jpg                             
   
آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 5 اسفند 1391 ، 23:24 ادامه مطلب...