برنامه های برگ سبز

هله نومید نباشی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

دیوان شمس مولانا


                                              Signs_green_leaf-11.jpg                                                

 

 

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 20 آذر 1393 ، 21:08 ادامه مطلب...

اول دفتر به نامِ ایزدِ دانا

  • مشاهده در قالب پی دی اف

سعدی شیرازی

 

                                               Signs_green_leaf-11.jpg                                                

 

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 20 آذر 1393 ، 21:07 ادامه مطلب...

فیض کاشانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هم باشیم

 

                                                                            Signs_green_leaf-11.jpg                                                         

ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: دیباچه کتاب گلستان سعدی

 

                                                                                  Signs_green_leaf-11.jpg                           

 

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 27 اسفند 1391 ، 16:07 ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: حکایت وعظ در جامع بعلبک - گلستان سعدی

 

                                                                                  Signs_green_leaf-11.jpg                        

 

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 26 اسفند 1391 ، 01:26 ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: حکایتی از گلستان سعدی - در خدمت پدر

 

                                                                                 Signs_green_leaf-11.jpg                                      

ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: حکایت چهل و پنجم از گلستان سعدی

 

                                                                                  Signs_green_leaf-11.jpg                                                           

 

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 26 اسفند 1391 ، 01:27 ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: حکایت رفتن شاعر پیش امیر دزدان گلستان سعدی

 

                                                                                   Signs_green_leaf-11.jpg                                                    

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 5 اسفند 1391 ، 23:13 ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: حکایت بیست و هشتم از باب اول گلستان سعدی

 

 

                                                                                    Signs_green_leaf-11.jpg                         

 

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 5 اسفند 1391 ، 23:14 ادامه مطلب...

برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: حکایت به مهمانی رفتن زاهدی به نزد پادشاه

 

 

                                                                                   Signs_green_leaf-11.jpg                        

 

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 30 بهمن 1391 ، 00:25 ادامه مطلب...