بخش هفدهم از برنامه مجله هفتگی چشم انداز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : فعال شدن دستگاههای اطلاعاتی موازی همزمان با آغاز بکار دولت


                                                cheshm_andaz.jpg                       

 

دیدار وزرای خارجه ایران، سوریه و روسیه پشت درهای بسته ، آموزگار ایرانی برای روحیه دادن به دانش آموزش سر خود را تراشید، افزایش مجازات اعدام در ایران، بازگشت شیخ به خانه امن اطلاعات پس از دو عمل جراحی، فعالیت دستگاههای موازی اطلاعاتی موجبات نگرانی علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای قومی -- مذهبی در ایران را فراهم کرده است ...