داستانهای مثنوی

داستانهای مثنوی معنوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: داستان طوطی و بازرگان

 

                                                                       masnavi.jpg                                   

 

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 29 بهمن 1391 ، 00:46 ادامه مطلب...

داستانهای مثنوی معنوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: داستانهای مثنوی معنوی سه ماهی

 

                                                                          masnavi.jpg                   

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 29 بهمن 1391 ، 00:39 ادامه مطلب...

داستانهای مثنوی معنوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: حکایت آن دلبر و دلداده که یکدیگر را بازیافتند

 

                                                                           masnavi.jpg                         

ادامه مطلب...

داستانهای مثنوی معنوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: داستان موسی علیه السلام و شبان

 

                                                                                 masnavi.jpg     

 

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 29 بهمن 1391 ، 00:29 ادامه مطلب...

داستانهای مثنوی معنوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: حکایت مرد بقال و طوطیِ ظاهربین

 

                                                                                  masnavi.jpg                    

ادامه مطلب...

داستانهای مثنوی معنوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع:  ابلیس و معاویه

 

                                                                          masnavi.jpg                                        

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 28 بهمن 1391 ، 23:52 ادامه مطلب...

داستانهای مثنوی معنوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: فیل در خانه تاریک

 

                                                                            masnavi.jpg                   

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 27 بهمن 1391 ، 21:42 ادامه مطلب...

داستانهای مثنوی معنوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع:  مارگیر و اژدهای سرمازده

 

                                                                             masnavi.jpg                                 

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 27 بهمن 1391 ، 21:34 ادامه مطلب...

داستانهای مثنوی معنوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع:  سه ماهی

 

                                                                                 masnavi.jpg   

 

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 27 بهمن 1391 ، 21:02 ادامه مطلب...

داستانهای مثنوی معنوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: داستان پيرِ چنگي و سه اندرز از آن

 

                                                                         masnavi.jpg  

 

  آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 27 بهمن 1391 ، 20:42 ادامه مطلب...