در این صفحه می توانید آرشیو برنامه های زنده جمعه شبهای دکتر آزمایش را مشاهده فرمایید.

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه هفدهم آبان ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : مانی پیامبر و مُدارای دینی

تاریخ : جمعه هفدهم آبان ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                        gold.jpg                                آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 25 آبان 1392 ، 01:33 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیست و ششم مهر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف
موضوع : ضرورت اصلاح نواقص قانون اساسی در خصوص حقوق پیروان دگراندیشان (اقلیتهای قومی - مذهبی)
تاریخ : جمعه بیست و ششم مهر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                gold.jpg                                   

ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیست و هفتم شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف
موضوع : راز حیات
تاریخ : جمعه  بیست و هفتم  شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                 gold.jpg                                  

ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیستم شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : تنوع سیستم های عقیدتی و کرامت انسانی

تاریخ : جمعه بیستم شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                 gold.jpg                                  

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 10 مهر 1392 ، 15:30 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه پانزدهم شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : درسهایی از صفحات تاریخ "عام الفیل"

تاریخ : جمعه پانزدهم شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                gold.jpg                                   

ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه هشتم شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : مصادیقِ طاغوت درقرآن

تاریخ : جمعه هشتم شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                gold.jpg                                   

ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیست و پنجم مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : ایران و روم پیش از ظهور اسلام

تاریخ : جمعه بیست و پنجم مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                gold.jpg                                   

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 3 شهریور 1392 ، 23:48 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه دوازدهم مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : ترویجِ دروغ توسط نهادهای حکومتی

تاریخ : جمعه دوازدهم مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                 gold.jpg                                       

 

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 16 مرداد 1392 ، 21:48 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه چهارم مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : سجده - بخش ۱

 تاریخ : جمعه چهارم مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی


                                           gold.jpg                      

 

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 13 مرداد 1392 ، 23:33 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیست و هشتم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : رابطه دروغ و شیطان پرستی

تاریخ :  جمعه بیست و هشتم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                               gold.jpg                                         

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 6 مرداد 1392 ، 20:50 ادامه مطلب...